Werkwijze

Werkwijze

We bieden zorg op maat en volgen de behoefte van de bewoner. Hierbij hanteren we een vaste methodische cyclus, die zich herhaalt zolang de cliënt bij ons woont. We stellen een persoonlijk plan op om voortgang te monitoren, goed bij te kunnen sturen én los te laten als dat mogelijk is.

image

Intake

We ontvangen een verzoek tot inschrijving, telefonisch of via de website. We leggen contact, plannen een intake en stellen een voorlopig begeleidingsplan op. Dat doen we alleen als beide partijen instemmen met de zorg. Eventueel kan er tijdens een proefweekend worden gekeken of de bewoner zich voldoende thuis voelt.

Meer weten?

1e fase

1e fase

Tijdens de eerste fase nemen we rustig de tijd om te wennen. De bewoner tast het leven bij Gewoon Thuis af en ook wij leren hem of haar kennen. We bekijken hoe en of we kunnen aansluiten bij de zorgvraag. Wat heeft iemand nodig? Kan iemand z’n plek vinden in de groep? Wat gaat er goed en waar kunnen we helpen? 

Plannen & doelen bepalen

Plannen & doelen bepalen

Na de 1e fase wordt er bekeken welk beeld er is van de bewoner. De mentor en alle overige begeleiders formuleren een aantal doelen voor in het begeleidingsplan. Na deze teambijeenkomst plant de mentor een bijeenkomst in met de bewoner en de betrokken ouders/vertegenwoordigers om het plan te bespreken en eventueel aan te vullen.

Definitief begeleidingsplan

Definitief begeleidingsplan

Het definitieve begeleidingsplan volgt uit het gesprek met de bewoner, betrokken ouders/vertegenwoordigers en de mentor. Als iedereen achter het plan staat, zullen de doelen en afspraken worden gedeeld met het gehele team van Gewoon Thuis. De mentor bewaakt en bespreekt het begeleidingsplan en kan beslissen om bij te stellen. Alles gebeurt in overleg met elkaar.

Breed inzoomen

Breed inzoomen

Na maximaal een jaar wordt er breed ingezoomd op de bewoner: wat zijn de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, hoe is het jaar verlopen, zijn er zaken veranderd, welke ontwikkeling heeft iemand doorgemaakt? Allereerst wordt dit intern besproken, waarna de mentor een gesprek plant met de bewoner en de betrokken ouders/vertegenwoordigers. In overeenstemming wordt het plan waar nodig bijgesteld.

Wat als het niet werkt?

Hoewel we iedereen een fijn thuis willen bieden, komt het soms voor dat een bewoner niet op zijn plek is. Het kan dat iemand niet kan aarden in de groep of eigenlijk de zorg niet wil accepteren. Ook dragen we zorg voor overige bewoners en is het de bedoeling dat ook zij zich prettig voelen bij de komst van een nieuwe huisgenoot. Wat de reden ook is: we laten iemand nooit zomaar vallen en zoeken altijd naar een oplossing. 

image

Externe trainingen

Er gebeurt veel in de maatschappij. Waar moet je op letten bij het gebruik van social media? Hoe ga je om met seksuele verleidingen? Wat zijn de gevolgen van het maken van een verkeerde keuze? Waar wij goed zijn in het begeleiden van jong volwassenen, halen we voor sommige onderwerpen graag extra kennis in huis. We plannen trainingen in waar zowel de bewoners als de begeleiding iets van kan opsteken. 

image

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op!